Chu Hảo

Thông Điệp Khẩn

Thưa các anh chị,
Xin mời các anh chị xem lại đoạn băng của Đài truyền hình Hà Nội về cuộc biểu tình ôn hòa  phản đối dã tâm xâm lược của bè lũ bá quyền cực đoan Trung Quốc, của những người yêu nước mà họ gọi là các phần tử phản động, những kẻ xấu, kể cả những người như anh Nguyên Ngọc cùng một số anh em khác mà chúng ta biết rõ và trân trọng.


Nếu đây cũng là quan điểm chính thức của Đảng và Nhà nước thì Chế độ này không phải là của Nhân dân ta nữa rồi!

Chúng ta cần phải làm gì, thưa các anh chị ? Nên chăng bước đầu đến thẳng trụ sở Thành ủy Hà Nội chất vấn trực tiếp Bí thư Phạm Quang Nghị ?

Kính thư !

Chu Hảo

Bình Luận
Hà Nội cần phải hiểu rằng người dân, cộng đồng quốc tế đang theo dõi cách hành xử của mình: cách HN đối xử với người dân. Đừng đẩy người dân về phía đối lập… Không phải chỉ có 50 người. Có thể rất nhiều người chưa đồng tình với việc đi biểu tình kéo dài như vậy, nhưng họ cũng không thể đồng tình với việc gọi người biểu tình là các phần tử phản động. Đến lúc đó hãy coi chừng chính HN là người tự đốt đống rơm đã cháy khô ?!Hãy XUỐNG ĐƯỜNG: Thống nhất ý chí trong đa dạng đấu tranh Dân Chủ.

"...quyền tự do ngôn luận, quyền tự do kết hợp là quyền mà mọi tập đoàn toàn trị đều muốn cấm tuyệt đối nhưng không cấm được vì không có biên giới rõ rệt giữa những kết hợp tự nhiên bắt buộc phải có trong một sinh hoạt kinh tế thị trường và những kết hợp có tiềm năng tạo áp lực thay đổi chế độ. Ta có thể từng bước mở rộng không gian chính trị ngoài chính quyền. Sở dĩ cho đến nay chúng ta chưa có những tổ chức chỉ vì trí thức Việt Nam chưa nghĩ đến chứ không phải là vì không thể có. Hãy cứ đặt kết hợp và đấu tranh giành quyền tự do kết hợp thành những ưu tiên hàng đầu rồi chúng ta sẽ nhìn thấy phải làm như thế nào để đạt kết quả. Xã hội Việt Nam đã chín muồi cho một cuộc chuyển hóa về dân chủ,..."(Nguyễn Gia Kiểng)

Không có nhận xét nào: