Dòng Chú Cứu Thế Việt Nam

Những lời sau cùng của ông Cù Huy Hà Vũ trong phiên xử phúc thẩm

VRNS (04.08.2011) – Đây là những câu nói sau cùng của Ts. Luật Cù Huy Hà Vũ, trước khi tòa nghị án:
“Tôi, Cù Huy Hà Vũ, khẳng định trong vụ án “Cù Huy Hà Vũ tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, tôi hoàn toàn vô tội vì tất cả các bài viết, trả lời phỏng vấn mà tòa án sử dụng làm chứng cứ buộc tội tôi hoàn toàn không có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm các
thuộc tính: Pháp quyền, của dân, do dân, vì dân, mọi quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, quyền lực Nhà nước là thống nhất “vì chỉ có một chủ nhân là nhân dân, thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp” như Điều 2 Hiến pháp định nghĩa.Do đó, nếu tòa án kết án tôi với lý do các bài viết, trả lời phỏng vấn của tôi có nội dung đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp quy định sự lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên đa Đảng, đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội gắn liền với chủ nghĩa Mác Lê Nin, về việc khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng… không gì khác hơn là sự trả thù, đàn áp của Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước hết, đối với tôi. Do đó, Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước hết, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính mạng của tôi trong thời gian tôi bị cầm tù và nếu tôi chết vì bất kỳ lý do nào trong thời gian bị cầm tù thì Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước hết, phải bị nhân dân Việt Nam xét xử theo nguyên tắc “Sát nhân giả tử”( Giết người thì phải đền mạng!)

Khi Tòa tuyên án xong, Ts. Luật Cù Huy Hà Vũ vẫn hô to: “Tổ quốc và Nhân dân phá án cho tôi, Người Việt Nam yêu nước Cù Huy Hà Vũ!”.

Nguồn:
Dòng Chú Cứu Thế Việt Nam

Không có nhận xét nào: