Hồ Công Tâm

Vọng Hào Kiệt

Truy lùng tận diệt người yêu nước
Mở cửa thông thương rước giặc vào
Thế nước chênh vênh… cơn quốc biến!
Lòng dân ly tán… nạn binh đao!
Độc tài ác đảng thêm nanh vuốt
Tham nhũng bạo quyền quyết phóng lao!
Bọ nước, sâu dân đua đục khoét
Anh hùng hào kiệt biệt phương nao?!

Hồ Công Tâm

Không có nhận xét nào: