Vũ Quốc Ngữ

Biểu tình yêu nước, sao cứ mãi ở trên vỉa hè ???

Hãy "xung đường” theo c nghĩa đen và nghĩa bóng. Chúng ta không th biu tình, nht là biu tình yêu nước, trên va hè mãi. Cuc sng là s đu tranh không ngng, nếu chúng ta bng lòng vi nhng gì mình có và không phn đu, chúng ta s chng đi được xa. "Dân ch không phi là món quà ca Thượng đế", chúng ta phi đu tranh mi có....


Hai ln biu tình gn đây nht khu vc H Gươm, ngày ch nht 24 tháng 7 và 07 tháng 8 gt hái nhiu thành công sau hai tun liên tiếp b trn áp bi lc lượng an ninh ca thành ph Hà Ni. S lượng người tham gia tương đi đông, có đến năm by trăm người vi đ thành phn, nhân s có, công chc, sinh viên, người lao đng các công ty tư nhân, người lao đng t do, hưu trí và nông dân. Có c người t các tnh thành khác v Hà Ni ch đ hoà mình vào bui xung đường
Sau bui hp báo ca Trung tướng Nguyn Đc Nhanh, Phó Tng cc trưởng Tng cc An ninh kiêm Giám đc Công an Hà Ni, lc lượng an ninh và cnh sát ca Hà Ni đã có thái đ mm mng hơn vi người biu tình. Cũng phi thôi, chúng tôi tun hành ôn hoà, có gì đâu mà phi b trí lc lượng nhiu đ đi phó vi chúng tôi? Chúng tôi đâu có ý đnh gây ri kia chứ.
Trường Sa, Hoàng Sa mi cn đến lc lượng cơ đng, các khu công nghip như nhà máy bauxite Đăk Nông và Lâm Đng, hay các d án nhit đin và phân đm Bình Dương, Cà Mau hay Ninh Bình và Hi Phòng mi cn tăng cường lc lượng an ninh, vì nơi đó có hàng nghìn công nhân Trung quc đang sinh sng, và rt nhiu tên Tàu kha chưa có giy phép lao đng. S có ý nghĩa vi an ninh quc gia hơn nếu các chiến s an ninh tp trung vào nhng nơi y, xem người Tàu ngoài sn xut ra còn làm gì na mà tiến đ các công trình luôn chm tr vy.

Đã có nhiu bài viết v thành công và nhng nét đp ca hai cuc tun hành gn đây nht nên tôi xin được phép không nhc li. Tôi ch mun nói đến mt hn chế ca chúng. Đó là vic biu tình được tiến hành trên va hè vòng quanh H Gươm. Ti sao chúng ta không dám xung đường thc s? Ta s cnh sát ngăn cn, đàn áp?

Tôi không nghĩ là nếu ta đi xung lòng đường thì cnh sát s trn áp. Các nhà lãnh đo Vit Nam đang đau đu gii thích vi công lun thế gii và trong nước v v trn áp người biu tình ngày 17 tháng trước, chc s không dám ra lnh mnh tay vi người biu tình yêu nước.

Trước kia nhà nước ch cho là "t tp yêu nước", nhưng tướng Nhanh đã công nhn là biu tình yêu nước, mà đã là biu tình thì phi được tiến hành mt cách đàng hoàng dưới lòng đường, c sao chúng ta c phi đi trên va h? Trên thế gii có nước nào người biu tình ch đi trên va hè? Ngay Vit Nam, các cuc meeting, tun hành hay th uy đu được tiến hành các qung trường hay trên đường ph kia mà. Tun hành chng ma tuý, mi dâm còn được trng dong c m m ĩ, l nào biu tình yêu nước li ch được đi trên va hè?!

Hãy nh là nhng bui tun hành đu tiên trong tháng Sáu đu được tiến hành dưới đường ph Hà Ni. Ngày mùng 3 tháng 7, do chúng ta không mun b gây khó d nên đã đi lên va hè đ tiến nhanh ti Nhà Hát ln đ đc Tuyên cáo. Nhưng ri t đó, chúng ta ch đi trên va hè, không dám đi xung lòng đường. Tht là bun.
Trước bui diu hành ngày 7 tháng Tám, ti tượng đài Lý Thái T, tôi đã đ ngh đoàn biu tình đi xung lòng đường, nhưng nhiu người gt đi, cho là gây cn tr giao thông (?).
Ta đâu có ý đnh tràn hết lòng đường ! Chúng ta ch đi na đường thôi, và trt t, thì làm sao gây cn tr giao thông? Có chăng, làm giao thông chm li chut xíu, ch chết ai c. S đp biết bao nếu ta đi hai hoc 3 hàng dưới lòng đường.

Yêu nước cũng phi đàng hoàng ch. Ai li đi trên va hè, du khách quc tế, các hãng thông tn đưa tin đến người xem truyn hình trên thế gii, h s cười chúng ta, s chê trách Nhà nước Vit Nam, rng đến biu tình chng xâm lược mà phi dm dúi thế thì bun lm!

Tôi và my anh bn tr cm biu ng, vì mun cho khách qua đường thy ni dung ca biu ng nên c đi men sát va hè. Nhiu khi gp thùng rác, gc cây hay đơn gin là khách vãng lai, li phi tránh, đến là phin.

Hôm ch nht va ri, thi tiết không nóng nc lm, nhưng cuc tun hành tan hơi sm. Nếu ta đi vào các ph khác, ch không ch quanh H Gươm, thì có l thu hút được nhiu s chú ý hơn.

Biu tình chng Trung quc xâm lược thc s đã gây s chú ý,thc tnh lòng yêu nước ca hàng triu người. S người tham gia trc tiếp ngày càng tăng. Đó là cái tt v lượng. Chúng ta cn phát trin v cht, trong đó có vic đi biu tình dưới lòng đường ph mt cách đàng hoàng. Và chúng ta cũng nên có tiếng nói v vic chính quyn bt b người yêu nước như Tiến s Cù Huy Hà Vũ, Nguyn Văn Hi, Phm Thanh Nghiên ... và mt s sinh viên công giáo gn đây.

Tôi đ ngh các v nhân s, các bc cao niên, hãy dn đu và "xung đường” theo c nghĩa đen và nghĩa bóng. Chúng ta không th biu tình, nht là biu tình yêu nước, trên va hè mãi. Cuc sng là s đu tranh không ngng, nếu chúng ta bng lòng vi nhng gì mình có và không phn đu, tôi e rng chúng ta s chng đi được xa.

Tôi rt tâm đc vi câu "Dân ch không phi là món quà ca Thượng đế", chúng ta phi đu tranh mi có.
Hà Ni ngày 9 tháng 8
Vũ Quc Ng (danlambao)

Không có nhận xét nào: